//////

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Zaburzenia osobowości są jednym z najbardziej złożonych i spornych zagadnień współczesnej psychiatrii i psychologii klinicznej. Z przeglądu literatury przedmiotu wynika, że w dotychczasowych koncepcjach i badaniach nad zaburzeniami osobowości można wyróżnić cztery podstawowe kierunki teoretyczne: konstytucjonalne teorie typologiczne, teorie dynamiczne, teorie systemowe, teorie cech osobowości. Konstytucjonalne teorie typologiczne, które dominowały począwszy od starożytności do lat czterdziestych naszego stulecia, zakładają biologiczne-dziedziczne i (lub) wrodzone-uwarunkowania osobowości. Pierwotnym źródłem inspiracji badawczej oraz prób klasyfikacyjnych w odniesieniu do zaburzeń osobowości były koncepcje temperamentu, znane już od czasów Hipokratesa i Galena. Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa z pewnością doskonale poradzi sobie z wszelkimi zaburzeniami osobowości. Z głównych typologii konstytucjonalnych, tj. teorii wiążących określone właściwości psychiczne z typem budowy ciała, nawet zasadnicze idee Kretschmera nie znajdują już praktycznego zastosowania.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *