ASPEKTY EKONOMICZNE

Częścio­wo wiąże się to z faktem, że placówki podsta­wowej opieki leczniczej niedostatecznie zaspo­kajają takie potrzeby. Inna jest pod tym względem sytuacja w państwowej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii, gdzie biedni częściej korzystają z podstawowych placówek leczniczych.Aspekty ekonomiczne stanowią interesującą stronę rozważań na temat potrzeb, typów pla­cówek i wzorów korzystania z nicn przez roz­maite grupy ludności, a także ich odpowiedniości dla poszczególnych grup.Przyjmując, że amerykańskie instytucje służby zdrowia i służb socjalnych pomijają, a nawet lekcewa­żą potrzeby, oczekiwania i życzenia potencjal­nych biednych konsumentów, można stosując paralelę ekonomiczną określić niektóre świadczenia medyczne i socjalne jako składnik „rynku sprzedawcy”.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)