BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA

Nie wspomiuali, czy chodzi o ubogich — świadczenia brytyjs­kiej służby zdrowia są bezpłatne. Nie wiado­mo, jak przedstawia się ta kwestia w Stanach Zjednoczonych, gdzie pacjenci muszą zwykle płacić za każde otrzymane świadczenie. W każdym razie badania te zdają się świadczyć pewnych różnicach zachowania się lekarzy wobec rozmaitych grup pacjentów w różnych systemach służby zdrowia. Rodzaj choroby (ostra — przewlekła) rów­nież pośredniczy między objawami chorobo­wymi a zwróceniem się do lekarza i jest czyn­nikiem różnicującym zachowanie się’biednych Objawy choroby ostrej są na ogół dostatecznym powodem zgłaszania się ludzi ubogich. Lecz chorobę przewlekłą, charakte­ryzującą się ukrytym, powolnym przebiegiem objawami niewidocznymi lub niewyraźnymi łatwiej mogą oni przeoczyć lub zlekcewa­żyć.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)