BIEDNY A SŁUŻBA ZDROWIA

Z badań epidemiologicznych i socjologicz­nych prowadzonych w niemal wszystkich kra­jach zachodnich wynika, że stan zdrowia lu­dzi z najmzszej klasy społecznej, określany wszystkimi przyjętymi wskaźnikami, jest gor­szy niz ludzi z klas pozostałych. Liczne dowo­dy. jak liczba nie leczonych przypadków cho­robowych, stan uzębienia i ogólny poziom od­żywienia, świadczą, że kondycja biednych jest gorsza niz ludzi z wyższym docho­dem. Nawet taki miernik, jak liczba rozpo­znanych chorob, tylko częściowo ujawniający różnice w stanie zdrowia z powodu zróżnico­wanego korzystania z porady lekarzy i zróż­nicowanej dostępności do służby zdrowia w poszczego nych grupach dochodu, wskazuje.  Przy tym istniejące liczby są prawdo­podobnie zamzone, gdyż osoby z niskim do­chodem częściej przychodzą do pracy nawet wtedy, gdy chorują, w obawie żeby nie stracić dniówki.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)