BIUROKRATYZACJA

Biurokratyzacja w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej nie rozwija się oczywiście w próżni, lecz odzwierciedla ogólniejsze tren­dy w sferze politycznej, ekonomicznej, zawo­dowej, oświatowej. Wiele ważkich czynników natury administracyjnej sprzyja biurokraty­zacji systemu ochrony zdrowia. Niektórzy twierdzą, że to zjawisko jest współrzędną zróżnicowania zawodowego i specjalizacji. In­ni, że jest pożądane z punktu widzenia kosz­tów, wydajności i oszczędności, a także dlate­go, że umożliwia szeroką dostępność do kosz­townego wyposażenia technicznego i wyspec­jalizowanego personelu oraz szybkie przecho­dzenie z jednej sytuacji leczenia do innej. Innymi słowy, że jest to efektywny sposób zapewnienia opieki ogromnym rzeszom ludzi mającym prawo do ochrony zdrowia.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)