Kategoria: Świat medycyny

Laserowe leczenie nietrzymania moczu – wskazania

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu rekomenduje się przede wszystkim kobietom, których codzienne funkcjonowanie jest w dużym stopniu zaburzone z powodu tej wstydliwej dolegliwości. Najczęstszą przyczyną tego schorzenia są zwiotczałe mięśnie, podtrzymujące pęcherz moczowy. ...

korekcja laserem wady wzroku

Większość ludzi widzi prawidłowo (posiada oczy miarowe), to znaczy, że u nich promienie świetlne skupiają się dokładnie na siatkówce. Coraz więcej ludzi ma wady wzroku, które głównie związane są z zaburzeniami budowy ...

ZGODNOŚĆ Z WNIOSKIEM

Z wnioskiem tym nie zgodziło się wielu epidemiologów i socjologów, m.in. autorka niniejszej książki. Byli oni zdania, że długość życia nie jest dobrym miernikiem w takich badaniach, a w każdym razie nie może ...

ROZWÓJ MEDYCYNY

Rozwój me­dycyny sprawił, że długość życia wielu ludzi znajdujących się pod opieką lekarzy jest nie­mal taka sama jak ludzi zdrowych — pod wa­runkiem trwającej przez całe życie opieki zdrowotnej. Ludzie dotknięci wspomnianymi ...

EFEKTYWNE TWIERDZENIE

Wątpliwe wydawało się także efektowne twierdzenie, że kraje uprzemysłowione mogą dowolnie zwiększać lub zmniejszać budżety na służbę zdrowia, gdyż nie ma to wpływu na stan zdrowia populacji. Działania mające na celu zagwarantowanie ...

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Sys­tem ochrony zdrowia współczesnego społe­czeństwa jest wyrazem jego kulturowego ducha czasu. Lekarze, wraz z miejscami ich kształcenia i pracy, stanowią ważną część struktury społecznej. W społeczeństwach so­cjalistycznych, a także w Wielkiej Brytanii, ...

PRZEPISY PRAWNE

Przepi­sy prawne umożliwiające powszechny dostęp do służby zdrowia są niezbędnym punktem startu do długiej drogi. Nie wiadomo, jak dłu­giej; gdyż nigdzie, w żadnym kraju dotychczas jej nie przebyto. Egalitarny przepis prawny nie ...

UMIERALNOŚĆ Z POWODU OSTRYCH CHORÓB

W licznych publi­kacjach, których ukoronowaniem było wydanie w roku 1976 dwóch książek, dokonał on analizy głównych przyczyn spadku umieralności w Anglii i Walii w XVIII, XIX i XX wieku i na­stępująco podsumował ...

SPADEK CZĘSTOŚCI ZGONÓW

Jeśli chodzi o wiek XX, to McKeown uwa­ża, iż spadek częstości zgonów w około trzech czwartych wiązał się z chorobami zakaźnymi, a w pozostałej jednej czwartej z chorobami nie związanymi etiologicznie z ...

TRZY GRUPY CHORÓB

Ponieważ te trzy grupy chorób dawały — odpowiednio prawie połowę, jedną szóstą i jedną dzie­siątą ogólnego spadku umieralności, najpraw­dopodobniej głównym czynnikiem była popra­wa odżywiania”. Do podobnych wniosków doszedł inny ba­dacz brytyjski, R. Porter, analizując ...

PRZECIĘTNY WSPÓŁCZYNNIK

Przeciętny współczynnik tego spadku od 1900 do 1950 wynosi 0,22 (na 1000), po czym w latach następnych stał się prawie niewidoczny (0,04 rocznie); 92,2% ogólnego spadku współ­czynnika zgonów między rokiem 1900 a ...

WPŁYW ŚRODKÓW MEDYCZNYCH

Jak widać, gwałtowny wzrost wydat­ków na medycynę zaczął się wtedy, kiedy już nastąpił prawie cały (92%) współczesny spa­dek współczynników zgonów.Ponieważ chodzi tu o ustalenie wpływu środków medycznych na spadek umieralnoś­ci, a rys. ...