CORAZ WIĘCEJ LEKÓW

Przeciw­nie, przepisuje się coraz więcej leków psy­chotropowych, ale rośnie także sceptycyzm lekarzy co do stosowania tych leków. W do­datku nie tylko niepsychiatrzy traktują kwe­stie psychiatryczne jako nieodpowiednie dla siebie; również wielu psychiatrów odnosi się podobnie do rozmaitych aspektów swojej pra­cy; analogicznie jak inni lekarze, preferują oni podejście „czysto biologiczne”. Nie rozwa­żamy tu założeń systemu kształcenia lekarzy, które w określony sposób kształtują hierar­chię prestiżu, dając pierwszeństwo biologii. Chodzi o to, że lekarzom zależy nie tylko na innowacji, że — przeciwnie — satysfakcję i poczucie użyteczności przynosi wynik dzia­łania, nadający sens ich pracy. Ani statystyki, ani racjonalne oceny nie są w stanie uchwycić wartości, których nie moż­na ściśle określić, gdyż są niewymierne: szcze­gólnych właściwości lekarza, którego osoba jest lub może być skutecznym lekiem na wiele chorób. Kwestie efektywności medycyny na­leży rozważać i z tego punktu widzenia.

 

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)