CZYNNIKI ORGANIZACYJNE

W jej świetle widać, że czynniki organizacyjne mogą w nie mniejszym stopniu wpływać na korzystanie ze służby zdrowia niż cechy charakteryzujące użytkow­ników. Istotne znaczenie miało dość powszech­ne uznanie faktu, że wiedza, postawy i style życia biednych są uwarunkowane pozycją zaj­mowaną przez tych ludzi w strukturze spo­łecznej i ich szansami życiowymi. Wpłynęło to na upowszechnienie poglądu, że działania usiłujące zmienić styl życia jednostek bez rów­noczesnych zmian w strukturze społecznej mo­gą przynieść więcej szkody niż pożytku. W ciągu ostatniego trzydziestolecia nastąpił znaczny rozwój opieki zdrowotnej i socjalnej, co przejawiło się między innymi w statysty! kach zachorowań i zgonów z powodu niektó­rych chorób. Dokonało się to w warunkach wzrostu biurokratyzacji, rosnącego sformalizo­wania i anonimowości udzielanych świadczeń, konieczności posiadania specjalnej wiedzy i umiejętności korzystania z ochrony zdrowia, do której ma się prawo.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)