CZYNNIKI POŚREDNICZĄCE

Biednych i bogatych różnią także czynniki pośredniczące między objawami choroby a korzystaniem ze służby zdrowia: hierarchia potrzeb, stopień kolizji z codziennymi zajęcia­mi, dostępność służby zdrowia i rodzaj cho­roby.W hierarchii potrzeb ludzi bogatych zdro­wie zajmuje wysoką pozycję. Kiedy wystąpi jakiś objaw choroby, to z miejsca zyskuje rangę priorytetu, przed którym ustępują wszystkie inne potrzeby. Inaczej u ludzi bied­nych. W ich hierarchii potrzeb główne proble­my życiowe lokalizują się powyżej kwestii związanych ze zdrowiem, np. bezrobocie i bez­domność. Kiedy wystąpi objaw choroby, to przeważnie zostaje od razu przesłonięty, nie­kiedy na zawsze, przez podstawowe potrzeby bytowe. Wyjątek stanowią wspomniane sy­tuacje skrajne.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)