DEPROFESJONALIZACJA

Przytoczone wyżej przy­kłady dobrze ilustrują zjawisko zwane depro- iesjonalizacją, nowy kierunek w medycynie propagowany przez Światową Organizację Zdrowia. „Odmedycznienie” szeregu funkcji i czynności, będących tradycyjną domeną sformalizowanych systemów lecznictwa opar­tych na medycynie zachodniej, jest koniecz­nością dla wszystkich krajów świata, choć po­wody w każdym z nich mogą być inne albo rożna może byc ich waga. Na przykład kwes­tia wysokich kosztów, które niesie ze sobą ten system opieki, ma różne znaczenie w „trze­cim , „drugim” i „pierwszym świecie”,” nie­mniej dla wszystkich jest istotne, że taka po­moc jest za droga. Nie to jest jednak najważ­niejsze. O wiele większe znaczenie ma fakt że w wielu dziedzinach lepsze wyniki dają akcie w których aktywnie uczestniczy ludność, trak­towana przez służbę zdrowia jako partner .

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)