EFEKTYWNE TWIERDZENIE

Wątpliwe wydawało się także efektowne twierdzenie, że kraje uprzemysłowione mogą dowolnie zwiększać lub zmniejszać budżety na służbę zdrowia, gdyż nie ma to wpływu na stan zdrowia populacji. Działania mające na celu zagwarantowanie świadczeń zdrowot­nych (optymalnych w warunkach współczesnej medycyny) wyrażają wartości społeczne uzna­wane przez nowoczesne społeczeństwa. Grupy rządzące coraz częściej posługują się argumen­tem zapewnienia świadczeń medycznych i soc­jalnych całej ludności. Wprawdzie świadcze­nia medyczne zawsze i wszędzie miały na celu odsunięcie śmierci, złagodzenie bólu i zapo­bieganie chorobie, ale współcześnie zmienił się kontekst udzielania tych świadczeń.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)