EKSPRESYJNA ROLA

Rola ekspresyjna nie jest zaprzeczeniem 1 roli zawodowej. Przeciwnie, jest to specyficzna jl rola fachowa pielęgniarki, co najmniej równie ważna jak bardziej widoczna i wymierna rola i instrumentalna. Jeśli pielęgniarka ma stać się ; partnerem lekarza, zwłaszcza w pożądanym zes­połowym typie pracy, a nie być „dziewczyną : do wszystkiego”, to raczej jako „ekspert eks­presyjny” niż jako jeszcze jeden „ekspert tech­niczny”. Zamiast używać wyrażenia „rola ekspresyj- ‚ na” niektórzy mówią, że jest to rola obejmują- ca stosunki osobiste oraz samarytańską opiekę. Inne role pielęgniarki są następujące: techniczna (pomoc lekarzowi w wykonywaniu zabiegów, robienie zastrzyków, zakładanie kroplówek, rozdawanie leków itd.), wycho­wawcza (w stosunku do pacjenta) i admini-M stracyjna.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)