EWOLUCJA MEDYCYNY

Mówiąc o ewolucji medycyny najczęściej mamy na myśli drogę, jaką przebyła ona, za­nim doszła do tego, co nazywamy współczesną medycyną. Tutaj przyjmiemy za punkt wyjścia cechy najbardziej charakterystyczne dla me­dycyny współczesnej i zastanowimy się, któ­re z nich ulegają zmianom już widocznym, które — jak można przypuszczać — zmienią się w przyszłości i jaka będzie medycyna, która przyjdzie po obecnej.W nowoczesnym społeczeństwie choroba uchodzi za zdarzenie naturalne, a nie nadna­turalne: jest to stan choroby i dysfunkcja spowodowana przez bezosobowe drobnoustro­je, wrodzone zaburzenia metabolizmu, stres fizyczny lub psychiczny. Choroby nie zsyłają na ludzi duchy czy bogi, a i ludzie nie są zdol­ni wywołać u siebie choroby, gdyż nie mają jakichś tajemniczych sił czy motywacji.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)