FASCYNACJA NOWOŚCIĄ

Za­fascynowani atrakcyjną nowością wywodów amerykańskich, zaczęli rozwijać je w swoich pracach, dotyczących społeczeństw różnych od amerykańskiego. W niektórych pracach socjo­logów medycyny trudno jest oddzielić sym­patie polityczne od entuzjazmu profesjonalne­go, a szczególnie trudno znaleźć obiektywizm naukowy. To jest już zresztą na ogół prze­szłość; obecnie nurt antymedyczny przestaje być modny. Socjologowie zajęli się raczej kry­tyczną oceną swojej własnej dyscypliny i jej stosunku do medycyny, o czym pisze m.in P. M. Strong.W publikacjach na temat medykalizacji „imperializmu” zwraca uwagę fakt, że dla udokumentowania, tych zjawisk cytowane są pojedyncze przykłady z dziedzin spornych (np. neurastenia, masturbacja), na podstawie któ­rych wyciąga się wnioski ogólne, odnoszone do całej medycyny.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)