GŁÓWNE PROBLEMY

O  co właściwie chodzi? Jakie główne prob­lemy porusza się w niezliczonych publikac­jach i nie kończących się dyskusjach? Niełat­wo się w tym zorientować, gdyż wachlarz tematów jest szeroki, mają one różny zasięg (od wąskich, fachowych do obejmujących ca­łokształt życia społecznego), formułowane są z rozmaitych punktów widzenia: lekarzy, pie­lęgniarek, innych grup zawodowych w służ­bie zdrowia, publicystów, pisarzy, filozofów, biologów, teologów, socjologów, polityków spo­łecznych, zorganizowanych grup konsumen­tów, przedstawicieli establishmentu medycz­nego, administracji państwowej, organizacji ubezpieczeniowych, pracodawców, związków zawodowych i tak dalej.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)