GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE

Głównymi przedstawi­cielami medycyny, którzy określają chorobę, stawiają diagnozę, zaświadczają i leczą — nie są czarownicy ani członkowie rodziny, tylko lekarze, dzięki odpowiedniemu kształceniu kompetentni w świeckiej, specjalistycznej wiedzy naukowej i w technice — uważanej za właściwą i skuteczną broń w niemal wszy­stkich sprawach związanych z chorobą.Jak wiadomo, we współczesnym społeczeń­stwie istnieje ścisły rozdział ról zawodowych lekarskich i ról rodzinnych. Częściowo wią­że się to z cechami strukturalnymi współczes­nej rodziny. Ten typ rodziny — małej, małżeń­skiej, relatywnie odizolowanej, silnie związa­nej emocjonalnie, jest podatny na trudności w postępowaniu z chorobą swoich członków. W przeciwieństwie do rozgałęzionych stosun­ków pokrewieństwa charakterystycznych dla systemu dawnej rozszerzonej rodziny, przy­wiązanie uczuciowe we współczesnej rodzinie sprowadza się prawie wyłącznie do kilku naj­bliższych krewnych tworzących grupę „nu­klearną”.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)