IMPERIALIZM MEDYCYNY

Mimo to nie wydaje się, że z roli lekarza —w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej — zostaną kiedykolwiek wyeliminowane elemen­ty hierarchii i autonomii; po prostu nie jest to możliwe. Odpowiedzialność pacjentów i na­wet najlepszych przedstawicieli innych zawo­dów medycznych nie zastąpi unikalnej wiedzy lekarza, jego umiejętności i doświadczenia. Żadne psychiczne i społeczne modele i konstrukty choroby nie zrównoważą charyzmy zinstytucjonalizowanej przez wszystkie spo­łeczeństwa w roli lekarza.Pozostało jeszcze przyjrzeć się bliżej „im­perializmowi medycyny”. Przejęła się tą tezą część socjologów i politologów w Europie Za­chodniej, zwłaszcza młodych, opowiadających się po stronie krytyki społecznej i zaangażo­wanych w reformowanie społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)