INNA CECHA SZPITALA

Inną cechą nowoczesnego szpitala jest rozmaitość wzorów organizacyjnych poszczegól­nych oddziałów i segregacja pacjentów zależ- nie od rodzaju choroby — od takich przypad­ków, które wymagają nieustannej opieki, do chorych samodzielnych i chodzących. Równo­cześnie różnicują się i intensyfikują działania i wobec chorych, co widać na dwóch końcowych punktach teoretycznej skali takich działań: od  intensywnej terapii, stosowanej do najciężej! chorych (np. ze świeżym zawałem serca), poo4 peracyjnych, dializowanych itd. na oddziałach ! bogato wyposażonych technicznie, obsługiwa­nych przez personel o specjalnych k wali fikacjach —do intensywnej rehabilitacji, oddziałów li gdzie pracują lekarze specjaliści w tej nowej dziedzinie, a poza tym specjaliści usprawniania; ruchowego, psychologowie, pracownicy socjalni.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)