INNE ASPEKTY

Należy jednak uwzględnić także inne aspekty procesu medykalizacji. Przede wszyst- ; kim prawo zabierania głosu w takich sprawach, jak „zdrowie”, „jakość życia” i „jakość śmierci”; prawo to przyznają sobie poszczególni członkowie społeczeństwa i różne grupy spo­łeczne. Następnie — wzrastającą świadomość występujących w społeczeństwie niesprawiedli­wości; wywołuje to protest i działanie, które ma być skuteczniejsze niż dotąd. Medykalizacja wyraża odkrywanie i afirmację wartości odnoszących się nie tylko do podstawowych konkretów życia społecznego, ale także do wa­runków bytowania postrzeganych egzystencjalme. W społeczeństwie amerykańskim zdro­wie i choroba stały się symbolem wielu zja­wisk biologicznych, fizycznych, społecznych, kulturowych i metafizycznych, wartościowa­nych pozytywnie albo negatywnie.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)