INNE CHOROBY I ZAGROŻENIA

Inaczej ma się rzecz w wielu innych cho­robach i zaburzeniach. Nie kwestionując ogromnego rozwoju wiedzy medycznej w od­niesieniu do przyczyn i historii przebiegu wielu chorób, McKinlayowie są zdania, że wbrew utartej opinii osiągnięcia te nie odzwier­ciedlają się wystarczająco w praktycznej umie­jętności skutecznego leczenia większości cho­rób. Postulują oni (i zaangażowali się osobiś­cie w realizację tych postulatów) stosowanie obiektywnej oceny wszystkich nowych ‚służb człowieka” (human services), zanim zostaną one wprowadzone, a także podjęcie systema­tycznej oceny wszystkich innych działań już istniejących i ogólnie zaakceptowanych, ale nigdy dotąd nie ocenianych obiektywnie. Naj­lepszą techniką oceny leczenia jest tzw. RCT (random controlled trial dotychczas, jeśli się w ogóle stosowało jakąś ocenę, to najczęś­ciej badania oparte na obserwacji.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)