INTERWENCJA MEDYCZNA

Taki stan jest nie tylko wątpliwy mo­ralnie, ale i niebezpieczny duchowo. Ponieważ powoduje on hubris (którą według Illicha jest „arogancka i nadmierna interwencja medycz­na”), to przyciąga nemesis — redystrybucję dóbr. Od razu nasuwa się spostrzeżenie, że  nie bierze w ogóle pod uwagę osiągnięć prewencji, diagnozy i leczenia chorób, jakie zapoczątkowała era bakteriologiczna w medy­cynie. Cały postęp uzyskany w tym zakre­sie i bezsporną poprawę zdrowia ludności przypisuje wyłącznie instytucjom niemedycznym.Najliczniejsze chyba są publikacje poświęco­ne charakterystyce różnych profesji (w tym lekarzy) we współczesnym społeczeństwie ka­pitalistycznym, ich ogromnie ważnej (choć nie zawsze jawnej) roli, a także potężnej wła­dzy, nie kontrolowanej społecznie.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)