ISTNIEJĄCA TENDENCJA

Istnieje tendencja do postrzegania etio­logii problemów społecznych w kategoriach indywidualnej charakterystyki osób) które uważa się za doświadczające danego problemu. Ów indywidualizm przesłania trzy podstawo­we -aspekty: a) przyczynowy wkład procesu społecznego do etiologii problemu, b) „historię naturalną” problemu — jak doszło do tego, że widzi go się tak jak się widzi i c) działal­ność definicyjną, na gruncie której poszczegól­ne jednostki identyfikuje się jako doświadcza­jące problemu i kwalifikuje do leczenia. Pomi­janie tych trzech aspektów służy odpolitycz­nieniu problemów społecznych.Przyjmując tę indywidualizację proble­mów społecznych — w parze ze współczes­nym nastawieniem naukowym — do zwalcza­nia ich powołuje się zawody, które cechuje naukowe zainteresowanie właściwościami jed­nostek, tj. psychologów, biologów, psychiat­rów i innych lekarzy.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)