ISTNIENIE ŚCISŁEGO ZWIĄZKU

Zauważono istnienie ścisłego związku mię­dzy wielkością i dyspozycyjnością kręgu lai­ków, np. jego strukturą i lokalizacją a częs­tością kontaktów z placówkami służby zdro­wia, przede wszystkim pierwszego kontaktu. Im krąg laików jest „lepszy” (obejmuje lu­dzi zdrowych i sprawnych, doświadczonych, wykształconych, dzielących to samo mieszka­nie lub mieszkających w pobliżu), tym więk­sze prawdopodobieństwo unikania służby zdrowia. Wspomniane już badanie przeprowa­dzone w Szkocji wykazało, że wszystkie ko­biety, które w czasie ciąży niedostatecznie ko­rzystały z opieki poradni przyszpitalnej, mia­ły mieszkających w tym samym domu „sta­rych przyjaciół” oraz krewnych i przyjaciół mieszkających w pobliżu. W przeciwieństwie do tego kobiety, które zgłaszały się regularnie do poradni, miały rzadsze kontakty z krewny­mi, jako przyjaciół miały rówieśników nie mieszkających w pobliżu albo w ogóle mieszka­ły daleko od miejsca swego urodzenia i rodziny.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)