JAK BIEDNY KORZYSTA ZE SŁUŻBY ZDROWIA

Określenie, że dana oso­ba lub zbiorowość społeczna korzysta ze służ­by zdrowia „niedostatecznie” lub „nadmier­nie”, jest mało precyzyjne. Trzeba by wie­dzieć, co jest normą w tym zakresie, kto ją ustalił, o jaki rodzaj służby zdrowia chodzi (zwykle nie bierze się pod uwagę znacznych różnic między lecznictwem ogólnym i specja­listycznym, otwartym i zamkniętym, świad­czeniami o charakterze leczniczym i profilak­tycznym itp.), jaki odbiorca — biorąc pod uwa­gę wiek, płeć, miejsce zamieszkania, cechy społeczno-ekonomiczne i kulturowe — korzys­ta z tych rozmaitych typów opieki zdrowot­nej.Większość badań na ten temat obciążają niewątpliwe błędy * metodologiczne. Badacze społeczni mieli do niedawna tendencję do przypisywania ludziom z niższych warstw społecznych „winy” za korzystanie ze służby zdrowia niedostateczne lub nadmierne (cokol­wiek by to znaczyło).

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)