JEDNAKOWE MYŚLENIE

Trudno so­bie wyobrazić, że wszyscy oni myślą jednako­wo. Ekspansję na nowe tereny zwykle podej­muje niewielka grupa „entuzjastów”, nie za­wsze popierana przez środowisko lekarskie. Nie wszystkie ekspansje są w pełni udane, co „entuzjaści starają się ukryć, socjologowie zaś tego nie zauważają. Na przykład alkoho­lizm: w wielu krajach został wprawdzie ofi­cjalnie uznany za chorobę (po długich wahaniach i sporach), ale większość lekarzy jest nastawiona ambiwalentnie i nie chce się tym zajmować, gdyż nie jest przekonana o skutecz­ności swoich działań w odniesieniu do alkoho­lizmu; chętnie pozostawia to zadanie „entuz­jastom”. Nigdy natomiast nie wspomina się o dziedzinach, które zostały efektywnie „zmedykalizowane” przy ogólnej zgodzie lekarzy całego społeczeństwa, że odpowiada to war­tościom społecznym i humanitarnym.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)