JEDYNA GRUPA ZAWODOWA

Pielęgniarstwo jest jedyną grupą za­wodową, która jeszcze wciąż w czasach, kiedy wyższe wykształcenie stało się udziałem niemal wszystkich grup zawodowych, toczy bój o dos­tęp do studiów wyższych. Dopiero kilka lat te­mu odbyło się pierwsze sympozjum SOZ po­święcone wyższemu wykształceniu pielęgniar­skiemu w Europie. Polska należy do nielicznych krajów europejskich, gdzie już są takie możli­wości, ale i u nas proces ten nie przebiega łatwo; wiele ludzi nadal uważa, że „noszenie nocników” nie wymaga uniwersytetu.Wraz ze wzrostem ogólnego poziomu wy­kształcenia społeczeństw (w tym także ludzi wymagających opieki, ich rodzin i otoczenia) osoba pielęgnująca, zarówno w lecznictwie zamkniętym, jak i otwartym, musi mieć wyso­kie kwalifikacje, m.in. psychoterapeutyczne. Musi umieć przekonać o konieczności zmiany trybu życia, nawyków związanych z jedze­niem, paleniem, piciem.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)