JEŚLI CHODZI O TECHNIKĘ

Tam jednak, gdzie chodzi o techni­kę, jaką można zastosować wobec ciężko cho­rego lub umierającego, tam z reguły nie udaje nam się oprzeć owemu naciskowi, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że szanse powodzenia naszego działania są nikłe. «Dla pacjenta trze­ba zrobić wszystko* — słyszymy mówiących siebie samych i naszych kolegów. Ale w rze­czywistości bynajmniej nie wszystko jest zro­bione, nie mcże być zrobione; przykłady moż­na mnożyć w nieskończoność [.. .]. Nie szczę­dzimy środków finansowych i technicznych dla umierającego człowieka, w ostatnich go­dzinach jego życia; wtedy jesteśmy gotowi wydać więcej niż może w całym dotychczaso­wym życiu, ale niewiele robimy, żeby te ostat­nie chwile były godziwe. Zostawiamy go samego, a potem nie mamy także czasu dla jego rodziny”.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)