KONIECZNE STARANIA

Oczywiście konieczne są tutaj specjalne starania i sposoby zachęcania klien­tów do nabywania świadczeń typu prewen­cyjnego. Większość potrzeb w zakresie zdro­wia i opieki społecznej można wprawdzie ustalić za pomocą kryteriów obiektywnych, ale dopóki termin „potrzeby” nie zostanie przetłumaczony na termin „zapotrzebowanie na usługi”, dopóty „sprzedaż” nie będzie mia­ła szans. Badacze rynku znani są z umiejęt­ności mobilizowania klientów lub uświada­miania im zapotrzebowania na określone dob­ra i świadczenia. Niektóre z tych technik moż­na by jakoby ostrożnie zastosować na tere­nie służby zdrowia.Badania empiryczne nad korzystaniem ze służby zdrowia nie dały dotąd odpowiedzi na szereg istotnych pytań.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)