KRYTYKA SPOŁECZNA

Powstrzymam się od przytoczenia soczystych słów P. M. Stronga, w jakich ocenił on powyż­szy pogląd. Na razie zajmijmy się „demedy- kalizacją”. Proces ten charakteryzuje się wie­loma interesującymi działaniami praktyczny­mi podejmowanymi w społeczeństwie amery­kańskim, a także w wielu krajach europej­skich, m.in. w Polsce. Każdy z tych krajów ma inne potrzeby i w związku z tym różne są formy działań. Mają one niewiele wspólne­go z przesłankami tego ruchu na arenie ame­rykańskiej.W Stanach Zjednoczonych demedykalizacja zaczęła się od krytyki społecznej. Ukazywały się publikacje, których autorzy wyrażali za­niepokojenie niektórymi aspektami tzw. „ety­kietowania” choroby.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)