KULTURA NĘDZY

Organizatorzy służby zdrowia też mają tendencję do określania niektórych jednostek lub grup ja­ko „nieumotywowane”, „nieosiągalne” itp., co usprawiedliwia niepowodzenia służby zdrowia i na niektórych odcinkach, a zarazem ukrywa jej braki.Obecnie modne jest pojęcie „kultura nędzy”.Używane jest ono w dwojakim kontekście: dla wyjaśnienia zachowania się ludzi należących do niższych warstw społecznych oraz dla scha­rakteryzowania stylu ich życia. Badacze spo­łeczni usiłują wyjaśnić mechanizmy pojawia­nia się kultur czy subkultur nędzy w systemie społecznym, przy czym najczęściej zajmują się procesem transmisji międzypokoleniowej: systemem norm i wartości zewnętrznych w stosunku do jednostki, istniejących, zanim przyszła ona na świat, pod wpływem których w okresie socjalizacji formują się style życia.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)