LECZENIE W KRĘGU LAIKÓW

Kiedy wybór zostanie dokonany i zaakcepto­wany przez bliski człowiekowi krąg laików niełatwo go zmienić.Faza obejmująca samoleczenie i leczenie w kręgu laików (oba działania są zwykle związa­ne ze sobą) ma duże znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do ludzi biednych. Samoleczenie jest u biednych częstą formą leczenia z kilku powodów: niewiedzy (tj. braku odpowiedniej naukowej wiedzy medycznej); braku kontak­tów z lekarzami i placówkami służby zdro­wia; wysokich, coraz wyższych kosztów lecze­nia. Używanie domowych leków w początko­wym okresie choroby jest składową tradycyj­nej podkultury ludzi biednych. A może jest tak, że ludzie z klas niższych traktują choro­bę według uproszczonych, mechanistycznych wyobrażeń o organizmie i są podatnym obiek­tem wyzysku firm farmaceutycznych, spryt­nie reklamujących patentowe leki? Niewiele tym wiadomo.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)