MEDYCYNA JAKO NAUKA

Medycyna jest nauką stosowaną, zdecydowanie pragma­tyczną. Lekarz chce osiągnąć sukces, a to skłania go do preferowania dziedzin, gdzie sukces jest stosunkowo łatwo osiągalny, łat­wiej niż w sferze problemów psychicznych. Wielu lekarzy wyraża wątpliwość co do efek­tywności np. psychoterapii czy chemioterapii w dziedzinie zdrowia psychicznego; co więcej, wielu jest niezadowolonych z tego, że medy­cyna w ogóle zajmuje się tą dziedziną. (Na przykład w badaniu przeprowadzonym przez socjologa P. M. Stronga w Szkocji lekarze wyrażali się sceptycznie o wartości postępo­wania medycznego w alkoholizmie i czuli się sfrustrowani, że jest tak mało skuteczne). Nie oznacza to, że lekarze unikają interwencji tego rodzaju w codziennej praktyce.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)