MEDYCYNA ZAGROŻENIEM

O  osiągnięciach współczesnej medycyny w ogóle, jak również w poszczególnych krajach, w skali jednostkowej i zbiorowej pisze się tak wiele, że nie od rzeczy będzie przedstawić inne, także istotne, choć mniej znane aspekty tej problematyki. Coraz częściej poświęcają im uwagę władze Światowej Organizacji Zdrowia. Już w 1957 roku w monografii Świa­towej Organizacji Zdrowia na temat stanu higieny i zdrowia publicznego w Europie pi­sano: „Poprawę zdrowia zawdzięcza się nie tyle postępom nauk medycznych, ile zmianom środowiska zewnętrznego i poprawie warun­ków bytowych. Jesteśmy zdrowsi od naszych przodków nie dlatego, że postępujemy inaczej niż oni, gdy jesteśmy chorzy, lecz dlatego, że nie chorujemy. A nie chorujemy nie dzięki swoistej profilaktyce, lecz dlatego, że żyjemy w zdrowszym środowisku.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)