METODA BADAŃ

Pewne światło rzuca na te kwestie wspo­mniane badanie przeprowadzone przed kilku laty w mieście Aberdeen w Szkocji. W badaniu tym posłużono się metodą powtarzanych wy­wiadów z reprezentatywną grupą ludności, podzieloną na „użytkowników” i „rzadkich użytkowników” placówek służby zdrowia, zróżnicowanych według trzech typów: pla­cówki nagłej pomocy, lecznicze i profilaktycz­ne. W omówionym (s. 212) fragmencie tego badania mowa była o korzystaniu z poradni opieki nad kobietami ciężarnymi przez wybraną z badanej zbiorowości grupę kobiet będących w ciąży. Natomiast w części badania omawia­nej tutaj zajmowano się użytkowaniem przez te same kobiety innych placówek.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)