MODEL MEDYCYNY

Taki model medycyny uwalnia jednostki i grupy społeczne od podstawowych lęków egzystencjalnych i psychologicznych, jakie niesie z sobą choroba. Równocześnie jednak jest źródłem innych stresów, lęków i niepoko­jów. Neguje bowiem związek przyczyn cho­roby z czymś „tajemniczym”, „niezgłębio­nym”, a nie może zaoferować nic, co by przed tym chroniło. Właśnie z powodu swojej orien­tacji, tak bardzo zasadniczo naukowej, medy­cyna scjentystyczna może w związku z choro­bą zaofiarować tylko wyjaśnienie kwestii „jak”, ale nie umie odpowiedzieć na pytanie „dla­czego”. Renee Fox twierdzi, że wynika z tego pewien paradoks: fakt, iż te kwestie znajdują się poza obszarem współczesnej medycyny, sprzyja rozwojowi w jej obrębie nowych, spe­cyficznych form magii.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)