NAGŁOŚĆ POTRZEB

Zachodzi oczywiście ścisły związek między tą klasyfikacją a nag­łością potrzeby (rzeczywistej lub postrzeganej jako rzeczywista), którą ma zaspokoić dana placówka. Istnienie lub brak takiej potrzeby decyduje o sposobie korzystania ze służby zdrowia.Przypomnijmy, że nasze rozważania dotyczą krajów zachodnich, głównie Stanów Zjedno­czonych, gdzie czynniki ekonomiczne mają szczególnie duże znaczenie w kształtowaniu się określonych potrzeb w zakresie opieki medycznej i niewątpliwie wpływają na wybór ! placówki takiego czy innego typu. Ale wszę­dzie można wyróżnić potrzeby nagłe i oczy­wiste oraz mniej nagłe i mniej oczywiste. Jeśli ktoś złamie nogę lub doświadczy cięż­kiego ataku serca, to najprawdopodobniej uzna ten fakt za nagłą potrzebę zwrócenia się o    pomoc (przypuszczalnie do pogotowia ratun­kowego).

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)