NAJCZĘSTSZY POWÓD

Najczęściej podawanym powodem niekorzy- stania był lęk przed dentystą. Nie zauważono większej różnicy pod względem częstości wi­zyt u lekarza ogólnego; natomiast znacznie różniły się powody tych wizyt: 66% „rzadkich użytkowników” podało jako przyczynę ostat­niej wizyty określoną chorobę ostrą lub prze­wlekłą; aż 48% „użytkowników” — badanie profilaktyczne, a tylko 30% — chorobę ostrą lub przewlekłą. Interesujące, że kobiety z grupy „rzadkich użytkowników” traktowały poradnię ogólną prawie wyłącznie jako placówkę leczniczą, natomiast ponad 40% kobiet z grupy „użytkowników” postrzegało ją jako potencjalną placówkę profilaktyczną.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)