NIE DOCENIONA WARTOŚĆ

Sądzę jed­nak, że McKeown nie docenia jej wartości. W roku 1977 podobny pogląd wyraziło kilku badaczy brytyjskich (na łamach znanego pis­ma fachowego „The Lancet”), którzy zakwestio­nowali niektóre twierdzenia McKeowna. Prze­de wszystkim zwrócono uwagę, że z jego argu­mentu nie wynika, iżby współczesna medycy­na nie mogła, gdyby była wtedy osiągalna, obniżyć współczynników zgonów. Poza tym pewne materiały, na których opiera się McKeown, są niewiarygodne, np. świadectwa zgonów; zminimalizowany został wpływ umie­ralności związanej z wiekiem. Wreszcie McKeown zupełnie pomija chorobowość, a wielu badaczy uważa, że właśnie w tej dzie­dzinie medycyna była najbardziej efektywna. Wszyscy krytycy zastrzegają się jednak, że nie negują and decydującego wpływu warun­ków środowiskowych na zdrowie, ani też zna­czenia pracy McKeowna. Może raczej chodzi im o to, że jest ona taka kategoryczna, jakby juz nic nie było do powiedzenia po drueiei stronie.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)