NIEDOPUSZCZENIE DO CHOROBY

Równocześnie medycyna nieustannie poucza, że najtańszym i najskuteczniejszym spo­sobem opanowania choroby jest niedopuszcze- fi nie do niej. Logiczne przesłanki, jakimi kierują się systemy służby zdrowia, są więc niepojęte dla szerokiego ogółu: z jednej strony bra­kuje niewielkich środków na prosty i tani i sprzęt, który może zapobiec chorobie, a z dru­giej — i tak napięte budżety obciąża się kosz­townym leczeniem choroby, która powstała w placówce medycznej wskutek niezastosowania owego sprzętu czy urządzenia. W tym | samym zaś czasie rozbrzmiewa hasło, że profilaktyka jest najważniejsza!Osobna sfera spraw wiąże się z nowo- 1 czesnymi technikami stosowanymi w procesach stawiania diagnozy choroby, leczenia i rehabilitacji. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnił w roku 1976 | trzy rodzaje takich technik: 1) podstawowe, z których w żadnym wypadku nie wolno , 2) paliatywne, które mogą być użyteczne, ale nie zmieniają przebiegu choroby, 1 3) typu placebo.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)