NIEPOKÓJ SPOŁECZEŃSTWA

Innym źródłem niepokojów społeczeństwa jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia ludzkie­go, jakie niesie ze sobą działalność instytucji medycznych. Zakażania szpitalne stają się na­rastającym problemem. Niekiedy rzeczywiście trudno uniknąć infekcji wobec ogromnej „ma­sy przerobowej”, jaką charakteryzuje się współczesny szpital, ale znaczna większość za­każeń wiąże się ze skandalicznymi warunkami sanitarno-higienicznymi i brakiem elementar­nego wyposażenia.Jaskrawym przykładem takiego zagrożenia jest problem żółtaczki za­kaźnej, wszczepianej za pośrednictwem igieł i strzykawek w placówkach służby zdrowia. Z czysto ekonomicznego rachunku wynika, że znacznie mniejszy byłby koszt zaopatrzenia tych placówek w drobny sprzęt uniemożliwia­jący zakażenie niż wydatki związane z długo­trwałym leczeniem chorych, ich absencją w pracy z powodu choroby i innymi, mniej wymiernymi skutkami tego zakażenia.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)