OBSŁUGIWANE POTRZEBY

Potrzeby obsługiwane przez profesje lub rozwiązywane przez nie problemy mają zdolność do nieskończonej wprost ekspansji. Tra­dycyjnie postrzegano potrzeby ludzkie w kategoriach absolutnych, a nie względnych: zakładano, że są one związane z jakimś trwałym standardem biologicznym. Powszechne uświadomienie sobie faktu, że potrzeby lub problemy nie były dane, lecz są produktem definicji ludzkiej, zrodziło się z wzrastającej świadomości, że nędza’ nie znikła wraz ze wzrostem zamożności, że choroby nie zostały zwalczone wraz z ustanowieniem państwowej służby zdrowia i że instytucje zajmujące się tymi problemami odegrały centralną rolę w ich odkrywaniu i narastaniu. Przyjmując względny charakter potrzeby i wysoce zmienny charakter profesji, każdy jej przedstawiciel jest zdolny do potencjalnie nieograniczonej ekspansji; właściwie może on włączyć całe życie ludzkie w obszar swojej kompetencji.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)