OKREŚLENIE PRAW PACJENTA

Określono i skodyfikowano prawa pacjenta, m.in. prawo do informacji (związanej z diagnozą choroby, leczeniem, prognozą itd.), prawo do poufności i prawo, by wolno było umrzeć ra­czej niż być utrzymywanym przy życiu za po­mocą sztucznych środków lub heroicznych akcji, kiedy oczekiwanie wyzdrowienia z cho­roby fizycznej lub psychicznej nie byłoby rac­jonalne. W niektórych środowiskach medycz­nych zaczął się kształtować nowy wzór stosun­ku między lekarzami a innym personelem — przede wszystkim pielęgniarkami — polegający na zmniejszeniu supremacji lekarzy. Coraz częściej słyszy się o opiece nad sobą. U podstaw tego hasła tkwi założenie, że trze­ba się bardziej uniezależnić od lekarzy, mniej polegać na instytucjach medycznych, a więcej na sobie.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)