OKREŚLONE PROFESJE

Określone profesje zabiegają o monopol  na świadczenie określonego rodzaju usług lub j na rozwiązanie jakiegoś problemu, nie dopuszczając do tego zarówno innych profesji, jak i laików.Profesje nie świadczą usługi po prostu tak jak została ona zdefiniowana przez klientów, lecz skłonne są do określania jej charak­teru, a także kryteriów oceny dobrej i złej i pracy. „Mówią społeczeństwu, co jest dobre i i słuszne dla jednostki i społeczeństwa jako całości w określonej sferze życia, ustalają pojęcia, z pomocą których ludzie myślą o danym i aspekcie życia”.Aspekt życia, który profesje starają się  kontrolować, ulega poszerzeniu poza wyjściowy stan; w naturze profesji leży bowiem dążność do ekspansji, poszerzania swego imperium, przeformułowania w ich własnych terminach problemów należących do kogoś innego i i odkrywania nowych, które tylko one mogą rozwiązać.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)