ORGANIZM CZŁOWIEKA

Wydaje się, że biedny uważa swój organizm; za przedmiot podlegający zużyciu i niewart naprawy, podobnie jak inne przedmioty nie­trwałe. Socjolog amerykański Edward Such- man uważa, że pracownik umysłowy traktuje swoje ciało jak maszynę, którą trzeba stale pielęgnować i utrzymywać w idealnym stanie przez pomoce ortopedyczne, rehabilitację, chirurgię plastyczną, nieustanne leczenie. Pracownik fizyczny uważa, że ciało ma uży­teczność ograniczoną w czasie; ciałem należy się cieszyć w młodości, a potem, wraz z postę­pem wieku i upadkiem sił, trzeba cierpieć znosić to. Wszystko to powoduje, że biedny zgłasza się do lekarza na ogół później lub za późno. Na powszechność samoleczenia w du­żym stopniu wpływa także wysoki koszt opie­ki medycznej. 10% ludności amerykańskiej nie ma żadnych form ubezpieczenia chorobowego.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)