PACJENT -LEKARZ

Stosunek pacjent—lekarz jest jednym z prototypów opieki tego rodzaju. Przyczyny choroby definiowane są w sposób nie spersonifikowany, nie jako wina pacjenta, jego krewnych lub osób mu bliskich. Ewolucja współczesnej medycyny, tj. ewo­lucja jej charakterystycznych cech, jest pro­cesem wielowymiarowym. Najpierw zwrócę uwagę na doniosłą rolę, jaką w tym procesie odgrywa Światowa Organizacja Zdrowia.Trudno dokładnie ustalić, kiedy i jak to się zaczęło. Spiritus movens były chyba trudności finansowe. W początku lat siedemdziesiątych kierownictwo Światowej Organizacji Zdro­wia stanęło w obliczu alarmujących zjawisk:Gwałtowny wzrost kosztów opieki zdro­wotnej. Dyrektor generalny dr Halfdan Mah­ler stwierdził: ,,Od II wojny światowej nastą­piła eksplozja kosztów medycyny, ogromny wzrost wydatków, którym wiele krajów nie może podołać. Nie towarzyszą mu jednak efek­ty zdrowotne.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)