PLACÓWKI PROFILAKTYCZNE

Jeśli cho­dzi o placówki profilaktyczne, to okazało się, że znaczna większość „użytkowników” (94%) skorzystała z badania kontrolnego po porodzie, a ich nowo narodzone dzieci były pod stałą opieką odpowiedniej poradni. W przeciwień­stwie do tego tylko 24% spośród „rzadkich użytkowników” poddało się takiemu badaniu; kobiety te później oddawały swoje dzieci pod opiekę poradni i mniej regularnie korzystały z niej, przy czym aż 36% „rzadkich użytko­wników” w ogóle nie pokazało się z dzieckiem w poradni. Znaczna większość „użytkowni­ków” uważała placówki profilaktyczne za przydatne, chociaż nie umiała dokładnie określić, dlaczego. Jeśli chodzi o „rzadkich użytkowników”, to wszystkie bez wyjątku kobiety wyrażały albo obojętność (twierdząc, że nie odczuwają potrzeby), albo wyraźną nie­chęć (były zdania, że placówki te mogą przy­nieść więcej szkody niż pożytku).

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)