PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

Na pod­stawie rozmaitych, rozproszonych badań do­tyczących wzorów korzystania różnych warstw i zbiorowości społecznych ze służby zdrowia można nakreślić model postępowania charak­terystyczny dla klas niższych.Weźmiemy pod uwagę trzy typy placówek służby zdrowia: 1) nagłej pomocy, 2) lecznicze, i 3) profilaktyczne. Oczywiście podział ten jest uproszczony, nie uwzględnia rozmaitych in­nych typów placówek ani sytuacji bardziej zło­żonych, kiedy np. ta sama placówka zajmuje się zarówno leczeniem, jak profilaktyką. Często nie jest po prostu możliwe oddzielenie jednego od drugiego. W dodatku termin „profilaktyka” jest mało precyzyjny, może występować w różnym znaczeniu. Nam jednak idzie o wska­zanie podstawowej funkcji danej placówki i jej głównej orientacji.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)