POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Zjawisko to można ująć następująco: 1) zdrowie zajmuje bardzo wysoką pozycję wśród wartości cenionych przez społeczeństwo amerykańskie, które pod tym względem jest unikalne historycznie i kulturowo; 2) w związ­ku z tym lekarze („profesja medyczna”) zys­kali także unikalną, bardzo wysoką pozycję w społeczeństwie i co za tym idzie — uprawnienia i władzę zagarniającą coraz szerszy ob­szar życia społecznego („imperializm medycy­ny”); 3) ściśle wiąże się z tym procesem me- dykalizacja, to jest tendencja do określania występujących w społeczeństwie rozmaitych zjawisk w kategoriach medycznych z odnie- i sieniem do poszczególnych ludzi; 4) wynikają z tego niepożądane skutki społeczne, m.in. 1 odwrócenie uwagi od koniecznych reform ; strukturalnych, dotyczących całego systemu j ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)