PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

W roku 1978 odbyła się w Ałma-Acie pierwsza na szczeblu rządów i o -zasięgu światowym zorganizowa­na przez SOZ konferencja poświęcona pod­stawowej opiece zdrowotnej. Rozważano tam przede wszystkim problemy trzeciego świata ale główne ustalenia są aktualne i dla innych krajów. W oświadczeniu końcowym zwanym Deklaracją Alma-Ata czytamy:   „Obecna wielka nierówność między ludźmi w sferze zdrowia, szczególnie między krajami rozwi­niętymi i rozwijającymi się, ale także w ob­rębie poszczególnych krajów, jest nie do przy­jęcia ze względów politycznych, społecznych i ekonomicznych i dlatego obchodzi wszystkie kraje”. Albo: „Odpowiedzialność za zdrowie w danym kraju ponosi rząd. Głównym celem społecznym rządów, organizacji międzynaro­dowych i światowej opinii publicznej powinno być dążenie, żeby do roku 2000 zapewnić ca­łej ludności naszego globu taki poziom zdro­wia, który umożliwiałby życie pełne pod względem społecznym, a zarazem produktyw­ne ekonomicznie.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)