POGŁĘBIAJĄCA SIĘ PRZEPAŚĆ

Zdaniem H. Mahlera „pogłębia się przepaść między pacjentem i lekarzem […], zachodnie uczelnie produku­ją lekarzy żywiących irracjonalne przekonanie najwyższej randze techniki i zaszczepiają­cych to przekonanie pacjentom z oczywistą szkodą dla nich”.Uprzemysłowione kraje członkowskie, w których zaczęła się recesja gospodarcza, ogra­niczyły swoje świadczenia na rzecz SOZ.Równocześnie wzrastała liczba krajów członkowskich pokolonialnych, w których, po­dobnie jak w innych krajach Azji, Afryki, Ameryki Południowej, ujawniały się drama­tyczne potrzeby zdrowotne. W centrali SOZ podsumowano wyniki długoletniej kosztownej ofensywy zmierzającej do poprawy zdrowot­ności, jaką prowadzono w tych krajach. W ca­łości, mimo doraźnych sukcesów, oceniono tę akcję jako klęskę i stwierdzono, że główną przyczyną tego była nieodpowiedniość medy­cyny wprowadzanej do krajów trzeciego świa­ta.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)